Tranes Fond
c/o Valdal Advokatfirma
Att. Advokat Kresten M. Valdal
Svanemøllevej 25
2100 København Ø
Telefon: 35385000

 

Fabriksejer, ingeniør Valdemar Selmer Trane og hustru, Elisa Tranes Fond blev stiftet i 1955 i henhold til testamente, oprettet af fabrikejer Trane, som var grundlægger af Nordisk Elektrisk Apparatfabrik.

Fabriksejer Tranes interesse for forskning og uddannelse inden for industri/håndværk og handel og hans ønske om at yde støtte, især til personer med en håndværksmæssig baggrund, søges tilgodeset af fondsbestyrelsen.

Fonden uddeler normalt 1.2 til 1.4 mio. kr. årligt efter følgende retningslinier:

Teknisk uddannelse og forskning
Der uddeles ca. 250.000 kr. til forskningsprojekter årligt.
Der uddeles ca. 250.000 kr. til støtte til uddannelse herunder studieophold.

Uddannelse og forskning inden for det handelsskolemæssige område
Der uddeles ca. 250.000 kr. til forskningsprojekter årligt.
Der uddeles ca. 250.000 kr. til støtte til uddannelse herunder studieophold.

Andre formål
Der uddeles ca. 300.000 kr. til projekter og støtte til Børnevellet i Danmark.
Der uddeles ca. 50-100.000 kr. til støtte til enker, med fortrin for enker efter håndværkere.

Støtte til uddannelse, herunder studieophold, tildeles enkeltpersoner efter ansøgning. Ansøgningsskema skal udfyldes og indsendes min. 3 måneder inden støtten skal anvendes. Der gives støtte til både studerende og efteruddannelse.
Støtte til studieophold gives normalt kun til formål hvor en tilsvarende uddannelse ikke kan findes i Danmark.
Den i ansøgningsskemaet beskrevne dokumentation SKAL vedlægges. Der lægges vægt på anbefalinger fra relevante uddannelsesmyndigheder. 

Ansøgningsskema til Tranesfond (åbner nyt vindue)

 

Støtte til udgivelse/presentation af forskningeresultater.

Vejledning (åbner nyt vindue)

 

Forskningsprojekter, som skal have betydning for dansk handel eller industri, støttes efter ansøgning. Fondsbestyrelsen bestræber sig dog på at anvende størstedelen af de reserverede fondsmidler på enkelte større forskningsprojekter efter samråd med de relevante forskningsfakulteter.

Vejledning (åbner nyt vindue)

 

Støtte til Børnevellet og til enker tildeles efter ansøgning i henhold til ansøgningsskema som skal udfyldes og medsendes. Støtte til arbejde inden for børnevellet ydes ikke til projekter i udlandet. 

Vejledning (åbner nyt vindue)

 

Ansøgning se under vejledning